תמונות

היכולת שלו הצדיקה את הזימון. בניון (אלן שיבר)