תמונות

יכול לחשוב ברצינות על אירופה, לוי (אריאל נובק)