תמונות

דה סילבה. יצטרך להתמודד עם הונטלאר (אלעד ירקון)