תמונות

פריטים לקיץ, צבע שמש יוקדת. צילום טמבור צילום: טמבור