תמונות

לא ישחק, בדיוק כמו כל המושאלים. אבוחצירה (אלן שיבר)