תמונות

מחלקה ראשונה מרץ 16 - דיויד כהן וסוטיריוס צילום: רונית יהודאי מימון