תמונות

בקנבאואר, יש לו ניסיון בזכיות (gettyimages)