תמונות

החזרה שלו תביא את השינוי? אליהו (אלן שיבר)