תמונות

הסיבה העיקרית לשיא החדש. איצטדיון "סמי עופר"