תמונות

חסון. נקבעו הקרטריונים לחלוקת כספי זכויות השידור (אלן שיבר)