תמונות

עם קופה, בקנבאואר, פלה וצ'רלטון. אגדות (gettyimages)