תמונות

שופטי הכדורגל בביה&"ח וולפסון. מאיר לוי: &"זה חימם את הלב&"