תמונות

מסע פילים בקורבט, אח שלי גיבור צילום: אנוש קסל ורעואל קסל