תמונות

דורה. מאמין שיוציא את העגלה מהבוץ (עמית מצפה)