תמונות

חסרת ההבעה, קריפיפסטה צילום: http://creepypasta.wikia.com/