תמונות

הביאו את המפנה. רם וארליך (עפרה פרידמן, איגוד הטניס)