תמונות

צימרים חדשים, גנות עלי נהר בריכה צילום: אלברט אדוט