תמונות

יזרעאלי במלחה. רנדל מפרגן לגארד (גיא בן זיו)