תמונות

ניצן שירזי. הבסיס לבעיות של הפועל העונה (אלן שיבר)