תמונות

טולברט מרוצה. כהרגלו, מפגין ביטחון (אמיר לוי)