תמונות

מפגש בין החברים לילד שגוננו עליו צילום: דו"צ