תמונות

מרפסת, לירון גונן, מגירה גובה צילום: לירון גונן