תמונות

בהראמי והאמשיק, שניהם סבלו מהתקיפות (gettyimages)