תמונות

עשו בית ספר לאדומים. עמיר אהרון (אלן שיבר)