תמונות

ג´ק אנגלידיס ועוזי שעיה. אין מחליף למנכ&"ל שהתפטר (שי לוי)