תמונות

אוחיון (משמאל), לא יישאר במועדון (אלן שיבר)