תמונות

מתייחס למפעל במלוא הרצינות. ברק בכר (אלן שיבר)