תמונות

מתגייסים 2011 משי קלינשטיין צילום: עודד קרני