תמונות

דגני וגאדיר. משחק טוב של האדום, חלוץ סכנין נעלם