תמונות

אורי מלמיליאן יום לאחר ההפסד המביך לאשדוד. מאמין בעצמו ובקבוצה (גי