תמונות

רחל קדם, המורה שהדליפה בחינת בגרות צילום: חדשות