תמונות

"המשמעות של הלפרין ואליהו ברורה". פרנקו (עודד קרני)