תמונות

שמעון מזרחי ולימור לבנת. נוכחים בטקס (יניב גונן)