תמונות

איפה הוא יהיה בעונה הבאה? אלישע לוי (אלן שיבר)