תמונות

האם יכולנו לחזות את המשבר הקואליציוני? צילום: מתוך חי בלילה