תמונות

אמבקווה. מכבי עקבה אחריו במס' הזדמנויות (gettyimages)