תמונות

בן שושן חוגג אם אבירם ברוכיאן את היתרון הבית&"רי (שי לוי)