תמונות

אבוקה שנתפסה אצל אחד העצורים (צילום: משטרת ישראל)