תמונות

דירות סטודנטים, חדר תינוק מיטה גובה ג'ין מרמרי גובה, צילום שרון ב צילום: שרון ב