תמונות

שינוי מהותי בספורט. לובצקי ולבנת (צילום: משרד הספורט)