תמונות

דורון מדלי וג'ולייטה צילום: תומר ושחר צלמים