תמונות

אורנית, אממבטיה כוכב גובה צילום: שי אפשטיין