תמונות

דה ויוטה לפני התאונה, נס חד פעמי (gettyimages)