תמונות

דייג התחשמל למוות ביסוד המעלה צילום: חדשות 2