תמונות

אחד הסמלים הגדולים של הכדורגל. שפר ז"ל (gettyimages)