תמונות

נוף עתמאנה – כיסוני בשר צילום: דניאל בר און