תמונות

אלברמן. בין הצדדים קיימים פערים כספיים (אלעד ירקון)