תמונות

סערה, חשמל, חברת חשמל, מפגעים, מזג האוויר צילום: חברת חשמל