תמונות

יישרו את ההדורים? פדרר ו-ואוורינקה (GETTYIMAGES)