תמונות

מתן גלילוב, חזי להב, בצילומי שוב רצית צילום: מעיינות מדיה